10-11-12 juni 2022

Antwerpen, België

10-11-12 juin 2022

Anvers, Belgique


Antverpia 2022

belooft je een fijne dag in Antwerpen

Nationale Tentoonstelling voor Filatelie

Antverpia 2022 is gegroeid uit de oorspronkelijk geplande Nationale Tentoonstelling voor Filatelie Antverpiade 2020 in augustus 2020 ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Olympische Spelen in Antwerpen.
Door de Covid-19 pandemie werd de tentoonstelling eerst verplaatst naar juni 2021 en uiteindelijk naar juni 2022.
Wij wensen bezoekers, deelnemers, standhouders en alle geïnteresseerden een mooie en veilige dag in Antwerpen.

Laatste Nieuws

Antverpiade 2020, gepland voor augustus 2020, nadien verschoven naar juni 2021, kon door de Covid-19 pandemie niet onder normale omstandigheden plaats vinden.

In overleg met K.L.B.P., bpost en B.B.K.P.H. heeft het organisatiecomité beslist Antverpiade 2020 te verplaatsen naar 10-11 en 12 juni 2022 onder de naam Antverpia 2022.

Over Antverpia 2022

Antverpia 2022 is de nationale tentoonstelling voor filatelie, open voor deelnemers in alle disciplines en lid van een club aangesloten bij K.L.B.P.

Naast een wedstrijdklasse is er ook een Ere-Salon en de deelname van binnen- en buitenlandse filatelisten in een speciaal Salon van de Aerofilatelie en een Olympisch Salon.