Nationale Tentoonstelling voor Filatelie

Juryleden


De verzamelingen worden beoordeeld door ervaren juryleden, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

Robert LISABETH
Nationaal Commissaris Jury
Commissaire National Jury

Luc VAN ROY
Secretaris Jury
Sécretaire Jury


Juryleden - Membres du Jury

Traditionele Filatelie / Philatélie Traditionnelle

Robert Dedecker
Lars Jørgensen
Alphonse Meurisse

Postgeschiedenis / Histoire Postale

Mark Bottu
Daniel Goffin
Piet Van San
Joseph Foulon °

Postwaardestukken / Entiers Postaux

Francis Kinard
Donald Decorte °

Astrofilatelie / Astrophilatélie

Bart Van Oppens

Aerofilatelie / Aërophilatélie

Jean-Marie Vandenberghe
Filip Van der Haegen

Maximafilie / Maximaphilie :

Mark Bottu

Thematische Filatelie / Philatélie thématique :

Francis Dochez
Bernard Péters
Jean-Pierre Suys
Jan Vermeule

Open Filatelie / Philatélie Ouverte :

Francis Dochez
Francis Kinard
Johan Vanhoutte
Filip Van der Haegen
Jan Vermeule

Prentbriefkaarten / Cartes Postales Illustrées :

André Bollen
Bart Van Oppens °

Jeugdfilatelie / Philatélie de la Jeunesse :

Daniel Desloovere
Charlotte Meuwis-Soreil

Literatuur / Littérature :

Walter Deijnckens
Jacques Stes
Piet Van San

° = leerling / élève


Onze sponsors