Nationale Tentoonstelling voor Filatelie

Juryleden

De verzamelingen worden beoordeeld door ervaren juryleden, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn.

Robert LISABETH
Nationaal Commissaris Jury
Commissaire National Jury

Luc VAN ROY
Secretaris Jury
Sécretaire Jury


Juryleden - Membres du Jury

De lijst van juryleden wordt tijdig meegedeeld.
La liste des membres du jury est communiquée en temps utile.

Traditionele Filatelie / Philatélie Traditionnelle

TBD

Postgeschiedenis / Histoire Postale

TBD

Postwaardestukken / Entiers Postaux

TBD

Aerofilatelie / Aërophilatélie

TBD

Astrofilatelie / Astrophilatélie

TBD

Thematische Filatelie / Philatélie thématique :

TBD

Maximafilie / Maximaphilie :

TBD

Open Filatelie / Philatélie Ouverte :

TBD

Prentbriefkaarten / Cartes Postales Illustrées :

TBD

Jeugdfilatelie / Philatélie de la Jeunesse :

TBD

Literatuur / Littérature :

TBD

Eén Kader / Un Cadre :

TBD


Onze sponsors