Nationale Tentoonstelling voor Filatelie

Organisatie comité - Comi-T

De organisatie van Antverpia 2022 werd reeds in 2018 toegekend aan KLBP Antwerpen.
We hopen - ondanks de moeilijke vergaderingen door de Covid-19 pandemie - toch alle noodzakelijke voorbereidingen te kunnen doen om deze Nationale tentoonstelling tot een succes te maken.

Jozef GHYS

Voorzitter

Stefan BRUYLANTS

Ondervoorzitter
Website / Catalogus

Luc VAN ROY

Secretaris Antverpia 2022
Secretaris Jury


Ronny VAN DER REETH

Schatbewaarde
BIN-room

Jozef DAEMS

Planning
Logistiek

Eddy VAN VAECK

Coördinator KLBP


Wesley RAMS

Coördinator PR

Met oprechte dank aan :

Luk IMPENS voor ontwerp van logo en flyer.

Bernard PÉTERS voor de correcties in de Franse versie.


Onze sponsors